Doprava a mechanizace

Disponujeme vlastními dopravními a mechanizačními prostředky jako jsou: nákladní vozidlo MAN 8x6 s hydraulickou rukou s dosahem 30m horizontálně a 32m vertikálně, DAF kontejner nosič, Tatry T815, staveništní dempry, pásové rypadla 3,5t; 8t; 12t; 13t; 14t, rypadlonakladač CAT 444E, smykem řízený nakladač, čerpalo na beton, čerpadlo na anhydrit a omítkové směsi a celou řadou drobné mechanizace, která je nedílnou součástí naší stavební výroby.