Služby

Zajišťujeme vlastními kapacitami kompletní realizaci pozemních objektů občanské a průmyslové výstavby, inženýrských sítí, zpevněných ploch a komunikací.

Naší specializací jsou:

  • Betonové monolitické konstrukce, které se v dnešní době stále více prosazují v individuální občanské výstavbě a vytváří vysoký architektonický a estetický prvek stavby.
  • Kompletní realizace okrasných a koupacích zahradních jezírek a včetně jejich návrhu ve vztahu k Vašemu domu a jeho okolí.
  • Ocelové konstrukce, které tvoří s betonovými monolitickými konstrukcemi funkční celek Vašeho projektu a vytváří tím individuální a jedinečný vzhled Vašeho domu.
  • Mnohaleté bohaté zkušenosti s realizací liniových a inženýrských staveb

Realizujeme projektové dokumentace pro dopravní stavby ve stupni studie, DÚR, DSP, PDPS, RDS.

Disponujeme vlastními dopravními a mechanizačními prostředky jako jsou: nákladní vozidlo MAN 8x6 s hydraulickou rukou s dosahem 30m horizontálně a 32m vertikálně, DAF kontejner nosič, Tatry T815, staveništní dumpry, pásové rypadla 3,5t; 8t; 12t; 13t; 14t, rypadlonakladač CAT 444E, smykem řízený nakladač, čerpadlo na beton, čerpadlo na anhydrit a omítkové směsi a celou řadou drobné mechanizace, která je nedílnou součástí naší stavební výroby.

Pro potřeby našich realizací disponujeme vlastní výrobou individuálních zámečnických a stolařských výrobků.