Zasíťování parcel k.ú. Čeladná, SO 01 Splašková kanalizace, SO 02 Vodovod

Místo realizace: Čeladná
Termín realizace: 03/2020-06/2020

Popis:
Předmětem stavby bylo vybudování vodovodu, kanalizace a oprava povrchu komunikace pro budoucí zástavbu rodinných domů. Délka kanalizace DN 250 – 194m, délka vodovodu DN 50 – 206m.