Vodovod a splašková kanalizace pro plánovanou výstavbu 26 RD v k.ú. Tichá na Moravě

Místo realizace: Tichá, Frenštát p. Radhoštěm
Termín realizace: 09/2019 -03/2020

Popis:
Předmětem díla byla výstavba kanalizace a vodovodu pro plánovanou zástavbu 26 rodinných domů. Celkový rozsah gravitační kanalizace DN 300 – 112m, DN 250 – 205m, tlaková kanalizace DN 80 - 166m. Délka vodovodu DN 80 – 442m.