Prodloužení vodovodního řadu na pozemku parc. č. 3065/1 v k.ú. Janovice u Frýdku-Místku

Místo realizace: Janovice u Frýdku-Místku
Termín realizace: 11/2019 -06/2020

Popis:
Předmětem stavby bylo prodloužení vodovodního řádu pro plánovanou zástavbu rodinných domů.