Odstranění havarijního stavu MK 75c v Kunčicích p. Ondřejníkem

Místo realizace: Kunčice pod Ondřejníkem
Termín realizace: 07/2019 -08/2019

Popis:
Předmětem díla bylo odstranění havarijního stavu vozovky a nefunkčního odvodnění v místě podjezdu pod tratí.